[1]
Tijūnėlienė O., „Tiesa – gyvenimo sėkmės veiksnys Leono Jovaišos požiūriu“, ActPaed, t. 25, p. 30-42, saus. 2010.