[1]
Gaučaitė R. ir Kalenda Česlovas, „Dvasingumo sklaidos žmogaus pasaulyje analizė“, ActPaed, t. 24, p. 157-160, saus. 2010.