[1]
Paulauskas R., Bakutytė R., ir Ušeckienė L., „Pedagogų požiūris į profesijos prestižo veiksnius“, ActPaed, t. 24, p. 127-138, saus. 2010.