[1]
Duoblienė L., „Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?“, ActPaed, t. 23, p. 79-91, saus. 2009.