[1]
Butrimė E., Zuzevičiūtė V., ir Jarmakovienė J., „Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu“, ActPaed, t. 23, p. 43-51, saus. 2009.