[1]
Targamadzė V. ir Nauckūnaitė Z., „SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė“, ActPaed, t. 22, p. 65-75, saus. 2009.