[1]
Jovaiša L., „Auklėjimas priedermės masteliu“, ActPaed, t. 22, p. 52-64, saus. 2009.