[1]
Baranova J., „Filosofinės abejonės dėl mąstymo ir jausmų priešpriešos moralinio ugdymo procese“, ActPaed, t. 22, p. 25-36, saus. 2009.