[1]
Duoblienė L., „Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai“, ActPaed, t. 22, p. 9-24, saus. 2009.