[1]
Tilk M., „,DOMOSTROI‘ KAIP UGDOMASIS NARATYVAS VIDURAMŽIŲ IR MODERNIOSIOS RUSIJOS PEDAGOGINĖJE PARADIGMOJE“, ActPaed, t. 33, p. 128-147, saus. 2014.