[1]
Pociūtė B., Kairys A., Urbanavičiūtė I., ir Liniauskaitė A., „VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROFESINIS TAPATUMAS IR KARJEROS ADAPTYVUMAS“, ActPaed, t. 33, p. 46-59, saus. 2014.