[1]
Martišauskienė E., „Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje“, ActPaed, t. 21, p. 14-21, gruodž. 2008.