[1]
Duoblienė L. ir Bulajeva T., „Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?“, ActPaed, t. 21, p. 59-74, gruodž. 2008.