[1]
Prakapas R. ir Targamadzë V., „Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos“, ActPaed, t. 21, p. 89-100, gruodž. 2008.