[1]
Juodaitytė A. ir Šaparnytė E., „Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas“, ActPaed, t. 21, p. 101-116, gruodž. 2008.