[1]
Bulotaitė L., Bliumas R., ir Pociūtė B., „Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai“, ActPaed, t. 21, p. 208-219, gruodž. 2008.