[1]
Kondratienė R., „Knygos“, ActPaed, t. 21, p. 226-227, gruodž. 2008.