[1]
Teresevičienė M., Zuzevičiūtė V., ir Kabišaitytė S., „Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją“, ActPaed, t. 20, p. 78-89, saus. 2008.