[1]
Targamadzė V. ir Vėbra A. V., „Profesinio tobulinimo vertinimas Lietuvos švietime: problemos ir perspektyvos“, ActPaed, t. 20, p. 102-114, saus. 2008.