[1]
Jovaiša L., „Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme“, ActPaed, t. 20, p. 140-149, saus. 2008.