[1]
Šarkaitė J., „Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose“, ActPaed, t. 20, p. 150-063, saus. 2008.