[1]
Girdzijauskas A., „Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos“, ActPaed, t. 20, p. 172-186, saus. 2008.