[1]
Aramavičiūtė V. ir Martišauskienė E., „Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris“, ActPaed, t. 20, p. 201-212, saus. 2008.