[1]
Butvilas T., „Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys“, ActPaed, t. 20, p. 213-224, saus. 2008.