[1]
Pruskus V., „Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos“, ActPaed, t. 20, p. 244-258, saus. 2008.