[1]
Kievišas J., „Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje“, ActPaed, t. 20, p. 259-262, saus. 2008.