[1]
Balundė A. ir Grakauskaitė-Karkockienė D., „VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS“, ActPaed, t. 34, p. 105-116, liep. 2015.