[1]
Lepik M., „VADOVĖLIŲ NAUDOJIMO MOKANT MATEMATIKOS ANALIZĖ: ESTIJOS ATVEJIS“, ActPaed, t. 35, p. 90-102, gruodž. 2015.