[1]
Gervytė D., „APGINTA ŠARŪNĖS NAGROCKAITĖS DISERTACIJA ,LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS TURINIO SAMPRATA: DISKURSO ANALIZĖ‘“, ActPaed, t. 35, p. 132-134, gruodž. 2015.