[1]
Aramavičiūtė V., „DISERTACIJA APIE NEOLIBERALIZUOTOS BENDROJO UGDYMO POLITIKOS TRANSFORMACIJŲ KRITINĘ ANALIZĘ“, ActPaed, t. 35, p. 135-137, gruodž. 2015.