[1]
Valatkienė S., „Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose“, ActPaed, t. 1, p. 86-90, gruodž. 1991.