[1]
Aramavičiūtė V., „Dorovinio auklėjimo aktualumas“, ActPaed, t. 1, p. 126-134, gruodž. 1991.