[1]
Valatkienė S., „Kai kurie lyginamosios pedagogikos aspektai“, ActPaed, t. 3, p. 121-130, gruodž. 1996.