[1]
Širiakovienė A., „Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose“, ActPaed, t. 4, p. 67-75, saus. 2016.