[1]
Martišauskienė E., „Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys“, ActPaed, t. 4, p. 169-174, saus. 2016.