[1]
Želvys R., „Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus“, ActPaed, t. 5, p. 9-20, saus. 2016.