[1]
Šernas V., „Pedagogo meistriškumo lygiai mokant profesijos“, ActPaed, t. 5, p. 83-92, gruodž. 1998.