[1]
Aramavičiūtė V., „Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai“, ActPaed, t. 5, p. 93-105, gruodž. 1998.