[1]
Martišauskienė E., „Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai“, ActPaed, t. 5, p. 106-119, gruodž. 1998.