[1]
Sprindžiūnas A., „Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės“, ActPaed, t. 5, p. 141-159, gruodž. 1998.