[1]
Valatkaitė-Rimienė V., „Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės“, ActPaed, t. 5, p. 173-183, gruodž. 1998.