[1]
Rupšlaukis E. ir Bitinas B., „Fizikos egzamino metodikos klausimu“, ActPaed, t. 5, p. 191-203, saus. 2016.