[1]
Zulumskytė A., „Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai“, ActPaed, t. 5, p. 204-211, gruodž. 1998.