[1]
Valatkienė S., „Tradicinės, ,aktyviosios‘ ir šiuolaikinės moderniosios pedagogikos lyginamoji analizė“, ActPaed, t. 5, p. 239-255, gruodž. 1998.