[1]
Tijūnelienė O., „Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime“, ActPaed, t. 5, p. 256-267, gruodž. 1998.