[1]
Šernas V., „Individo dvasingumo ugdymas – bendras vidurinių ir aukštųjų mokyklų uždavinys“, ActPaed, t. 6, p. 54-57, gruodž. 1999.