[1]
Tijūnėlienė O., „Vyskupas Motiejus Valančius apie katalikų persekiojimą ir švietimą“, ActPaed, t. 6, p. 67-73, gruodž. 1999.