[1]
Beresnevičienė D., „Suaugusiųjų švietimo vaidmuo Rytų ir Centrinės Europos šalyse“, ActPaed, t. 6, p. 74-87, gruodž. 1999.