[1]
Stulpinas T., „Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė“, ActPaed, t. 6, p. 92-102, saus. 2016.