[1]
Jovaiša L., „VU Edukologijos katedros archyvas“, ActPaed, t. 6, p. 108-157, gruodž. 1999.